Mestvinnende junior

  • Reglene for årets mestvinnende junior kan kun endres ved årskiftet.

  • Konkurransen vil bli utlyst på hjemmesiden og gjennom facebooksiden til klubben.

Påmelding og reglement for årets mestvinnende junior:

Resultater fra tidligere år:

*kommer*